R&D
R&D
R&D
 
     
<Terug

REACH

 
 

REACH is een Europese verordening (Verordening nr. 1907/2006) over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. De REACH verordening is een wet die in alle landen van de Europese Unie geldt.

 

Verplichtingen door REACH

Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilo per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan.

 

Welke stoffen vallen onder REACH?

Alle chemische stoffen vallen onder REACH, op een paar uitzonderingen na zoals radioactieve stoffen en afvalstoffen. Hiervoor geldt andere wetgeving. Stoffen die zijn verwerkt in preparaten vallen ook onder REACH. Net als stoffen in voorwerpen waarvan het de bedoeling is dat ze er eruit komen. Er zijn enkele vrijstellingen voor bepaalde delen van de wetgeving. Zo vallen stoffen die in levensmiddelen en geneesmiddelen worden gebruikt onder afzonderlijke EU-wetgeving. Ook natuurlijke stoffen zijn vrijgesteld van REACH-registratie, tenzij zij gevaarlijk zijn of chemisch zijn gemodificeerd.

 

Indupa werkt uitsluitend met REACH geregistreerde grondstoffen en heeft dit een conformiteitsverklaring in haar procedures en beleidsdocumenten opgenomen.

 

Indien u vragen heeft over REACH, dan kunt u terecht bij de REACH-helpdesk. Deze helpdesk is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

ISO-certificering

Wij zijn ISO-gecertificeerd.