R&D
R&D
R&D
 
     
< Terug

TRUCK CLEANER

 
 

Zeer geconcentreerd mild alkalisch reinigingsproduct dat nagenoeg zonder borstelen moeiteloos atmosferische en straatvuilaanslag reinigt. Het reinigingsproduct garandeert een streeploos en glanzend oppervlak.

 

Truckcleaner is universeel toepasbaar en verwerkbaar middels hoge/lagedruksystemen alsmede professionele wasstraten. Speciale hardheidsstabilisatoren voorkomen het dichtslibben van sproeiers en leidingen. Door het milde karakter is Truckcleaner nagenoeg veilig te gebruiken op lakken, coatings en aluminium.


Voor toepassing in diverse schuimapparatuur adviseren wij Truckcleaner HF

 

Biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing

De eindverdunning is afhankelijk van de aard en mate van de vervuiling en toegepaste methodiek.


Minimaal 1:10 Maximaal 1:50.

Verwerkingstemperatuur 60 tot 80° C.

 

Technische gegevens

Kleur:

Transparant
Vorm: Vloeibaar
Soortelijke massa: Ca. 1,09
Verwerkingstemperatuur: Niet kritisch
Opslagtemperatuur: Vorstvrij
Houdbaarheid: Onbeperkt

VEILIGHEID:

Bij het omgaan met onverdund product: Bevat 2% < 5% Natriumhydroxide.

  • Irriterend voor de ogen en de huid.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  • Draag geschikte handschoenen.