R&D
R&D
R&D
 
     
< Terug

TRUCK CLEANER HD3

 
 

Zeer sterk geconcentreerd hoog schuimend alkalisch reinigingsproduct. Wordt veelal toegepast voor het reinigen van zwaar vervuilde chassis, motoren en zeilen van vrachtwagens.

 

Truckcleaner HD3 is universeel toepasbaar en verwerkbaar middels hoge en lagedruksystemen alsmede voorsproeibogen. Door gebruik te maken van warm tot heet water zal de actieve werking van Truckcleaner HD3 sterk toenemen.


Het verdient aanbeveling de verwerkingsconcentratie vooraf te testen op lakken, coatings en aluminium.

 

Biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de aard en mate van de vervuiling kan het product tot maximaal 1 : 50 verdund toegepast worden.

 

In voorsproeibogen adviseren wij u een eindconcentratie van 2%. Verwerkingstemperatuur 60 tot 80° C

 

Technische gegevens

Kleur:

Transparant
Vorm: Vloeibaar
Soortelijke massa: Ca. 1,2
Verwerkingstemperatuur: Niet kritisch
Opslagtemperatuur: Vorstvrij
Houdbaarheid: Onbeperkt

VEILIGHEID:

Bij het omgaan met onverdund product: Bevat 2% < 5% Natriumhydroxide.

 

  • Veroorzaakt brandwonden.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
  • In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).