R&D
R&D
R&D
 
     
< Terug

INDUMAT 3400

 
 

Bijzonder sterk en actief geconcentreerd reinigingsproduct ter verwijdering van dierlijke en plantaardige olievervuiling. Indumat 3400 is universeel toepasbaar en verwerkbaar in zowel hoge-/lagedruk als in stoom-/heetwaterreinigers. Het gebruik van heet water zal de actieve werking aanzienlijk doen toenemen.

 

Indumat 3400 heeft een snel deëmulgerende werking waardoor het geen storende invloed heeft op olie/waterafscheiders en/of Waterzuivering installaties. Het verdiend aanbeveling het product op lakken, coatings alsmede non-ferrometalen vooraf te testen op bestendigheid.

 

biologisch afbreekbaar.

 

Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling, kan het product tot maximaal 1: 50 verdund worden toegepast. Verlenging van de inwerktijd en toepassing van warm tot heet water zal de werking van het product aanzienlijk verbeteren. Het is aan te bevelen het product niet te laten indrogen en het gereinigde oppervlak met ruim water na te spoelen.

 

Technische gegevens

Uiterlijk:

Transparante vloeistof
Soortelijke massa: Ca. 1.02
Verwerkingstemperatuur: Niet kritisch
Opslagtemperatuur: Vorstvrij
Houdbaarheid: Onbeperkt

VEILIGHEID

Bij het omgaan met onverdund product:

Bevat > 0,5 < 2% Kaliumhydroxide.

 

Irriterend voor de ogen en de huid.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.