R&D
R&D
R&D
 
     
< Terug

CLEANER PS-NF SUPER

 
 

Hoog geconcentreerd mild alkalisch gecombineerd reinigings-/ontsmettingsproduct voor het verwijderen van lichte tot middel zware atmosferische en minerale- olievervuiling.


Cleaner PS-Super reinigt moeiteloos vloeren, wanden enz. van atmosferische vervuiling en minerale olieaanslag. Het produkt is universeel toepasbaar en is verwerkbaar in hoge/lagedruk alsmede in stoom/heetwater reinigers. Door het milde karakter is het reinigingsproduct mits goed toegepast veilig te gebruiken op lakken, coatings en non-ferrometalen.

 

NSF gecertificeerd.

Toelatingsnummer: 12251

 

 

Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling, kan het product tot maximaal 1: 25 verdund worden toegepast. Inwerktijd en temperatuur dragen in belangrijke mate bij aan de activiteit van het product. Geadviseerd wordt om het product niet te laten indrogen en met ruim water na te spoelen.

 

Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

* Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

* Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings en desinfectiemiddel in één gang worden behandeld.

* Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

 

Behandelde oppervlakken of materialen die met eten drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. Oppervlakken, apparatuur en materialen welke al dan niet in contact kunnen komen met eet en drinkwaren en grondstoffen. Gebruiksconcentratie: 0,5% (50 ml per 10 liter water)

 

Technische gegevens

Geur: Paraffinisch zoet
Minimale verwerkingstemperatuur: +5°C
Maximale verwerkingstemperatuur: +90°C
Uiterlijk: Lichtgele vloeistof
Vorm: Vloeibaar
Vlampunt PMCC in °C: n.v.t.
Concentratieanalyse: op aanvraag verkrijgbaar
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eten, drinkwaren en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinning-apparatuur op de boerderij en keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg.